เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มีนาคม 2563  นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์  ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย คือนายประหยัด  สว่างแสง  ณ บ้านเลขที่ 121 ม.3 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท ผ้าห่ม 1 ฝืน ถุงยังชีพ 1 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น