เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอนาโยง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอ.นาโยง จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด
144 ราย ได้โลหิต 117 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 46,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 56 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 56 ราย ในการนี้
คุณสายใจ รักราวี สมาชิเหล่ากาชาด นำไข่ต้ม 120 ฟอง มาบริการผู้บริจาคโลหิตรับประทานด้วย