เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีผู้บริจาค
ทั้งหมด 155 ราย ได้โลหิต 127 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 50,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย