เลือกหน้า

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย เดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งค่สย และอ.ส.มทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว มอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง นางแพร้ว ทองบริสุทธิ์ ม.2 ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง