เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุข
อำเภอห้วยยอด และจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน” ประจำปี 2562
นางเย่ว แซ่คู้ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47-48 ม.2 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุ 1 ชุด
และมอบเงิน 1,500 บาท