เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด และจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 9 คน ดังนี้ 
1.นายชลนที บุตรละคร อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 ม.7 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
2.นายธีระชัย เขียวย้อย อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59/5 ม.2 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
3.นางสุ่น วารินสะอาด อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 ม.3 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
4.นางเจียร คงสถิตย์ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13/1 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
5.นางสาวชนิณนาถ ภักดีไทย อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13/5 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
6.นางสาวอุไรวรรณ เงินสมทอง อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133 ม.1 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
7.นางเขียม แท่นเส้ง อยู่บ้านเลขที่ 107 ม.10 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
8.นายชัยรัตน์ ศรีหนู อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 214 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
9.นางชุม หมุนสามจบ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 213 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด นมผง เงินช่วยเหลือ คนละ 2000 บาท และมอบรถเข็นซึ่งได้รับการบริจาคจากมูลนิธิปรีดา รวมเมฆ ผ่านชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง จำนวน 1 คัน ให้แก่ นายชัยรัตน์ ศรีหนู