เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ ,สมาชิก ,จิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรังและหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบาตูปูโต๊ะ ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธีพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1. มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน
2. กล่าวเปิดงานโครงการฯ และกล่าวพบปะประชาชน
3. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 15 ราย
4. มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนบ้านบาตูปูโต๊ะจำนวน 1 ชุด
5. ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด
6.มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้จำนวน 155 อัน
7.มอบนม และขนมให้เด็กนักเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะและเด็กทั่วไปที่ติดตามผู้ปกครองมาในวันนี้ 8. เยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 5 ราย
8.1 นายมะหนอด จิเหลา อายุ 84 ปี ที่เลขที่ 20 ม.7 ต.เกาะลิบง
8.2 นาง สาวนุ้ย หมาดเก อายุ 90 ปี ที่เลขที่ 149/4 ม.7 ต.เกาะลิบง
8.3 นางเอียด รวดเร็ว อายุ 77 ปี ที่เลขที่ 109/2 ม.4 ต.เดาะลิบง
8.4 นายฝี หาดเด็น อายุ 77 ปี ที่เลขที่ 39 ม.1 ต.เกาะลิบง
8.5 นายก่อเดช คงแคล้ว ที่เลขที่ 24/1 ม.1 ต.เกาะลิบง