เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฏา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมครอบครัว นายบุญเติม อยู่มั่น ณ บ้านเลขที่ 9809/3 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
เครื่องอุปโภค-บริโภคและผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น