เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและนางสาวนัยนา ศรีเร ผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 30 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 22 ราย ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี