เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 เยี่ยมให้กำลังใจ
ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก วางแผนการสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่ทดแทนบ้านที่ถูกไฟไหม้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ได้สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวใต้ ดูแลแบบการก่อสร้าง และอาสาสมัครแรงงานในการก่อสร้าง

Tags: ตาก