เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์​สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นางสาวประภัสรา ศรีทอง นางจริญญา​ กังน้อย​ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
​นางสาวจันทรา กุมขุนทด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายสุรเชษฐ์ ไขโพธิ์ และ นางภัทรกร ลี้ปิติกุลชัย ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ​
ที่ปรึกษา​ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนนายอำเภอเมืองอุดรธานี จิตอาสาพระราชทาน สมาชิก อส.ร้อย. อส.จ.อด.1 และ ผรส. สมาชิก อส.ร้อย. อส.อ.เมืองอุดรธานี
ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงธารน้ำใจ เนื่องด้วยจังหวัดอุดรธานีได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้ประสานไปยังศูนย์บรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เพื่อขอรับถุงธารน้ำใจมาเยียวยาประชาชนในพื้นที่ประสบภัย จึงได้จัดบรรจุถุงธารน้ำใจ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 1,467 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไป