เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน กลัวได้แต่ไม่ตื่นตระหนก โควิด – 19 และร่วมทำหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด และทำให้ราคาของหน้ากากอนามัยราคาพุ่งสูงเป็นเท่าตัว เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดทำทั้งหมด จำนวน 8,000 ชิ้น
โดยขยายผลให้จิตอาสาสภากาชาดไทยและประชาชนในเขตพื้นที่ ช่วยในการเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อนำมาแจกจ่าย ทั้ง 7 อำเภอ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร