เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ
ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลค้อเขียว สมาชิก อสม. จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาสภากาชาดไทย ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ปันยิ้ม
สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 9 ผืน เสื้อกันหนาว 7 ตัว และภาชนะใส่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 9 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลค้อเขียว จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. นางคำไมล์ คุณมี อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว
2. นางมุล วงค์ภาคำ อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว
3. นายแก้ว กรุณานำ อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว
4. นางจันทรา สูตรไชย อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตำบลค้อเขียว
5. นายสี นามประมา อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 2 ตำบลค้อเขียว
6. นายบรรเลง ชนะพันธ์ อายุ 93 ปี บ้านเลขที่  100 หมู่ที่ 2 ตำบลค้อเขียว
7. นายพรม แพงศรี อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลค้อเขียว
8. นายดอ แพงศรี อายุ 99 ปี บ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว
9. นายมุย คำชาลี อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว