เลือกหน้า

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 106 คน ได้โลหิตจำนวน 90 คน/ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 คน และบริจาคอวัยวะ 4 คน