เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายมานิต บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับ
อำเภอนาทวี และภาคบริการโลหิตที่ 12 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น
จำนวน 31 ราย​ ไม่ผ่าน​การคัดกรอง​ 1 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน​ 13,500 ซีซีกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Tags: เลย