เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจัดทำหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

Tags: เลย