เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี (1993) จำกัด  อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 47 ราย ได้โลหิต
จำนวน 26 ราย/ยูนิต คิดเป็น 11,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 1 ราย