เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นางสาวประภัสรา ศรีทอง และนางจริญญา​ กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ ราย
1) นางหนม แสงเดช บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 14 ตำบลหัวนาคำ ซึ่งบ้านเสียหายทั้งหลัง โดยมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 9,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด และไม้เท้าสามง่าม 1 อัน
2) นายเก๊ก วงกันยา บ้านเลขที่​ 43 หมู่​ 14 ตำบลหัวนาคำ ซึ่งบ้านเสียหายทั้งหลัง โดยมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 9,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด
โดยมี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนนายอำเภอศรีธาตุ ผู้นำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบสิ่งของและเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย