เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นางสาวประภัสรา ศรีทอง และนางจริญญา​ กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ราย
นายสมหวัง คันธะลาด บ้านเลขที่​ 15 หมู่​ 18 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งบ้านเสียหายบางส่วน โดยมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด
โดยมี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอกุมภวาปี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ในครั้งนี้ด้วย