เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในการจัดหาโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 223 ราย ปริมาณโลหิต 95,750 ซีซี และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 23 ราย ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 25 ราย