เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอโนนศิลา ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 รายดังนี้
1. นายจิตร จวนชัยภูมิ บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา
2. นางอุดม ขุมเพ็ชร บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา
3. นางบัวพันธ์ วงษ์เวียน บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา