เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอชนบท ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563
โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ เป็นประธานในพิธี