เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ปลัดอำเภอโคกสำโรง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ราย นางจิ๋ว ลาภสิบ ไม่มีบ้านเลขที่ ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุดที่นอน และของใช้จำเป็น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรงมอบเงินจำนวน 3,000 บาท และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป