1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ปลัดอำเภอสระโบสถ์ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกตัญญูโคกสำโรง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน และเป็นผู้พิการตาบอด ในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ รายนางเผื่อน อินเหลา บ้านเลขที่ 102 หมู่ 3 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป