เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ปลัดอำเภอสระโบสถ์ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกตัญญูโคกสำโรง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
และให้ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วนในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ รายนายสวรรค์ การุณวงษ์ บ้านเลขที่ 101 หมู่ 3 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป