เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ปลัดอำเภอสระโบสถ์ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกตัญญูโคกสำโรง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
และให้ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ รายนางแต๋ม แดงสุ่ม บ้านเลขที่ 101/2 หมู่ 3 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป