เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางจุรีพร  โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 189 ราย
คิดเป็นประมาณ 189 ยูนิต บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี