เลือกหน้า

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์  น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2)”  โดยมีผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด รวมยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 31 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต  9,300  ซีซี ณ บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (โรงงานแป้งมันสัมปหลัง  บ้านสามขา  ตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร