เลือกหน้า

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพสถิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 102 คน  ได้โลหิตจำนวน 66 คน/ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 คน และบริจาคอวัยวะ 3 คน