เลือกหน้า

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลพบุรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระงามผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป