เลือกหน้า

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา สมาชิกหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมจัดชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลจาก กองพันรบพิเศษที่ 2  กรมรบพิเศษที่ 1  ค่ายวชิราลงกรณ์ (พลร่มป่าหวาย)  จำนวน 23 นาย