เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองนายก เลขาฯ เหรัญญิกฯ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 10 ราย โดยได้มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น
พร้อมพิจารณาการปรับสภาพสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความร้อนแก่ราษฎร พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ณ ตำบลบ้านบ่อ
ตำบลบางโทรัด และตำบลชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร