เลือกหน้า

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอสว่างอารมณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 178 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดดอนตาเสาร์ วัดวังบุญ และอาคารป้องกัน อบต.ไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์