เลือกหน้า

วันที่ 29 กันยายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง นางแสงอรุณ ชัยจำรัส นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง นางจุไรรัตน์ อมรรุจิ นายกสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบเหตุ (อุทกภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี