เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 151 คน และได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 96 ยูนิต ซึ่งมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน
11 ราย และบริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย