เลือกหน้า

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนป้องกันจังหวัดลพบุรี กำลังพลกองพลรบพิเศษที่ 1 ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอลำสนธิ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป