เลือกหน้า

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย นายอำเภอบ้านหมี่ กำนันตำบลหนองเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ และกล้วยหอม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป