เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับบริษัท เอ็กเซ็งเชลส์ จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
เพิ่มชีวิต”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 41 ราย ได้รับโลหิต จำนวน
33 ยูนิต (คิดเป็น 11,550 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย ณ บริษัท เอ็กเซ็งเชลส์ จำกัด ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี