เลือกหน้า

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ชมรมอาสายุวกาชาดสังกัดโรงเรียนห้วยคตวิทยาคม และชมรมอาสายุวกาชาดสังกัดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้การกำกับดูแลของนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการอื่นๆ เพื่อพบปะ พูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านตำบลหาดทนง และมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย จำนวน 220 ครัวเรือน ณ เทศบาลตำบลหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี