เลือกหน้า

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วย นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเกาะสมุยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2564มอบให้กับโรงพยาบาลเกาะสมุย ในการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ณ  ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิต  เเละเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลเกาะสมุย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วนและผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตประกอบการรักษาทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)โดยมีผู้มาบริจาคเลือด จำนวน 125 รายสามารถบริจาคเลือดได้ 97 ราย  ได้จำนวนเลือด 97 ยูนิตคิดเป็นปริมาณเลือด 38,800 ซีซี