เลือกหน้า

วันที่​ 14 ตุลาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ร่วมกับอำเภอสัตหีบนำถุงยังชีพจากสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 9 ราย  ณ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี