เลือกหน้า

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำภอเดชอุดม ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งหมดจำนวน 151 รายผู้บริจาค ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ดังนี้
– ผู้บริจาค ดวงตา จำนวน 4 ราย
– ผู้บริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย
– ผู้บริจาค ร่างกาย จำนวน 4 ราย
ผู้รับเข็มที่ระลึกบริจาคโลหิต ดังนี้
– ผู้รับเข็มครั้งที่ 7 จำนวน 8 ราย
– ผู้รับเข็มครั้งที่ 16จำนวน 7 ราย
– ผู้รับเข็มครั้งที่ 24จำนวน 4 ราย
รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มีดังนี้
1. นางสาวณัฐพร วรรณา
2. นางปวีณรัตน์ พจนเวทย์
3. นางอมรรัตน์ ป้อมหิน
4. นางพิกุล เทพพิพิธ