เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอบ้านตาขุน สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาวิทยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผน
ประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอมีผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 97 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 81 ยูนิต  (คิดเป็น 28,350 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 16 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 12 ราย และมี
ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 12 ราย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี