เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอกบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอกบินทร์บุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 8 ราย ได้แก่
1.นางสาวกัญญาณัฐ น้อยเคน ชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ กบินทร์บุรี
2.นางสาวนันทิกานต์ หนามพรม ชั้น ม.5 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสงเคราะห์ให้รายละ 1,000 บาท  สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด
3.เด็กชายตี๋ พาเจริญ ชั้น ม.1 โรงเรียนวัดโคกอุดม มอบถุงเท้าจำนวน 3 คู่
4.เด็กชายรพีภัทร เพียรสุวรรณ ชั้น ม.1 โรงเรียนวัดโคกอุดม มอบถุงเท้าจำนวน 3 คู่
5.เด็กชายชายธนพล แดงสมดี ชั้น ม.1 โรงเรียนวัดโคกอุดม มอบถุงเท้าจำนวน 3 คู่
6.เด็กชายรุ่งโรจน์ เนียงไธสง ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านวังกวาง
7.เด็กชายนันธิพัฒน์ ทรัพย์สนุน ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
8.นางสาวสายธาร ดวงดี ชั้น ปวช.3 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินส่งเคราะห์ให้ 3,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามพันธกิจด้านการสังคมสงเคราะห์ต่อไป