เลือกหน้า

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอำเภอไพศาลี ร่วมให้กำลังใจ ขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา อวัยวะ ซึ่ง ผลการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีผู้บริจาคดังนี้ – บริจาคโลหิต จำนวน 121 ยูนิต- บริจาคดวงตา 18 ราย- บริจาคอวัยวะ 15 รายทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนค่าอาหารผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ จำนวน 4,000 บาท ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัก จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนไพศาลีวิทยา จังหวัดนครสวรรค์