เลือกหน้า

วันที่ 13 ตุลาคม 2564  นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางศิริวรรณ  ปาณะพงศ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมออกหน่วยเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต