เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  อำเภอกบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎร
เสียหายประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นายทวี เอิบอิ่ม อยู่บ้านเลขที่ 141 ม.11 ต.หนองกี่ บ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท
เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน  1 ชุด
2.นายอนุวัฒน์ บัวศรีสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ 7/1 ม.5  ต.หนองกี่ บ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท
เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน  2 ชุด และพัดลม 1 ตัว เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น