เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  อำเภอกบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้นำท้องถิ่น
และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัย รายนางบัวศรี วิรุณพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 31 ม.16 ต.เมืองเก่า บ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน  3 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น