เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  อำเภอกบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ
พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางสาวเบญจวรรณ แสงเลื่อน ชั้น ม.5 โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี
2.นางสาววรดา ขวาธิจักร์ ชั้น ม.4 โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสงเคราะห์ให้รายละ 1,000 บาท  สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด
3.ด.ญ.อริสรา เฮงหลง ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินส่งเคราะห์ให้ 3,000 บาท
และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือตามพันธกิจด้านการสังคมสงเคราะห์ต่อไป