เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 202 ราย ได้โลหิต จำนวน
153 ราย/ยูนิต คิดเป็น 68,850 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย อวัยวะจำนวน 9 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 2 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์
นายอำเภอศรีมหาโพธิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ
เป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้